Er zijn mooie uitgepijlde en op papier gezette routes. Informatie over de afstanden, de kleuren van de pijlen en de volgorde van de te rijden lussen vindt u op de pagina Routes

Bij start, finish en na elke lus zijn voeding(krentenbollen en banaantjes) en sportdrank(AA drink) beschikbaar. 
 
Bij de start en voor onderweg hebben we materiaalservice. 

 
Op de stempelkaart, die bij de start wordt uitgereikt, staat het noodtelefoonnummer voor bijstand op medisch en materiaalgebied. Als je naar het nummer belt is het handig dat je kunt aangeven op welke plaats van welke lus je bent.
 
We hebben een arts en daarnaast hebben we in de directe nabijheid van het Triviumhotel ook de centrale huisartsenpost. In ernstige gevallen meteen naar 112 bellen
 
Foto’s kunnen gedownload worden van de sites van de dienstdoende fotografen. Er komt ook een reportage op de site van de Servais Knaven Classic.
 
Denk om het milieu, gooi niets in de natuur. Neem het overtollige mee tot de eerste opruimmogelijkheid.
 
Onderweg zullen verkeersregelaars een bijdrage leveren aan uw en andermans veiligheid
 
Iedere deelnemer rijdt op eigen risico en verklaart door de deelname de organisatie nimmer aansprakelijk te zullen stellen voor geleden schade.
 
Een valhelm dragen is uiteraard meer dan wenselijk.
Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
De deelnemers zijn verplicht het deelnemersbordje op het stuur van de fiets te bevestigen
 
Met het accepteren van het stuurbord verklaren de deelnemers dat zij voldoende gezond zijn voor het volbrengen van de Servais Knaven Classic en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets
 
Het karakter van de Servais Knaven Classic is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht
 
De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. 
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en die van de overige weggebruikers
 
Het gebruik van volgauto’s is niet toegestaan
 
De organisatie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer
 
De deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke wordt in dat geval het stuurbordje en de stempelkaart afgenomen. Bovendien wordt een startverbod opgelegd voor de Servais Knaven Classic 2018
 
 

De Servais Knaven Classic op social media